Gwrandewch!

Dolenni

Recordiau SAIN

SAIN yw cwmni recordio blaenllaw Cymru, gan adlewyrchu y sbectrwm cyfan o gerddoriaeth Cymru, ac yn arbenigo yn caneuon Cymraeg a gwaith artistiaid a chyfansoddwyr, yn yr holl genres, yn seiliedig yng Nghymru.

Cafodd y cwmni ei sefydlu yng Nghaerdydd yn 1969 a chyhoeddodd ei record cyntaf y flwyddyn honno. Symudodd y swyddfa o Gaerdydd i Llandwrog, ger Caernarfon, yn 1971, ac yn 2008 agorodd Sain stiwdio trydydd, a oedd yn cynhyrchu cartwnau ar gyfer S4C, a rhaglenni radio ôl-gynhyrchu, teledu a ffilm. (Disgrifiad wedi addasu o'r wefan Sain)

Cerdd Ystwyth

Siop gerddoriaeth cyffredinol yn gwerthu copiau cerdd, crynoddisgiau a thapiau ac offerynnau, wedi ei leoli yn Aberystwyth ers 25 o flynyddoedd. Mae Cerdd Ystwyth yn gweithredu'n ddwyieithog, er bod ganddo gwsmeriaid led led Cymru, Prydain Fawr ac o amgylch y byd.(Disgrifiad wedi'i addasu o wefan Cerdd Ystwyth)

Clera

Ffurfwyd y‘Gweithdy Gwerin’ cyntaf yn 1995, gyda nawdd gan Adran Ddysgu Gydol Oes PCB. Ymhlith y tiwtoriaid oedd Robin Huw Bowen ar yr delyn deires. Dros y flwyddyn wedyn, fe gynhaliwyd nifer o gyfarfodydd i drafod y posibiliad o sefydlu mudiad cenedlaethol a fe lansiwyd 'Clera - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru' yn swyddogol yn Eisteddfod Genedlaethol Llandeilo yn 1996. Mae Clera yn trefnu gweithdai bob blwyddyn yn y Gogledd, y Canolbarth a'r De. (Disgrifiad wedi'i addasu o wefan Clera)


Administration