Robin Huw Bowen

Restricted page/Tudalen cyfyngedig

Username/Enw defnyddiwr:     Password/Cyfrinair:    
Home page/Tudalen Hafan

WARNING: The programs and data held on this system are the property of the site owner and Technoleg Taliesin Cyf..
They are lawfully available to authorised users only. Access to any data or program must be authorised by the site owner or Technoleg Taliesin Cyf. It is a criminal offence to secure unauthorised access to any programs or data on this computer system or to make any unauthorised modification to its contents. Offenders are liable to criminal prosecution./
RHYBUDD: Eiddo y perchennog a Thechnoleg Taliesin Cyf. yw'r rhaglenni a data ar y system hwn.
Maent ar gael i ddefnyddwyr awdurdodedig yn unig. Rhaid i unrhyw mynediad gael ei awdurdodi gan berchennog y wefan. Y mae'n drosedd gael mynediad neu wneud newidiadau heb eu hawdurdodi i unrhyw rhaglen neu ddata ar y system hwn.
Mae troseddwyr yn agor i erlyniad.